Si punon
Mirë se vini në Wilio! Ju po shihni Wilio si një klient i paregjistruar
Kaloni në profesionistë
Navigacion
Shërbime
Lista e Çmimeve
Rreth aplikimit
Shkarkoni aplikacionin
Si punon
Si mund të përmirësojmë
Na kontaktoni
Rreth Wilio
Hyni
Mirë se vini në Wilio! Ju po shihni Wilio si një klient i paregjistruar
Kaloni në profesionistë
Navigacion
Shërbime
Lista e Çmimeve
Rreth aplikimit
Shkarkoni aplikacionin
Si punon
Si mund të përmirësojmë
Na kontaktoni
Rreth Wilio
Hyni

Raporte gjeologjike

Po kërkoni një gjeolog për raporte gjeologjike? Ne kemi 21,154 ofrues në këtë kategori. Dërgo kërkesë.

Fillo
32,802 profesionistë të regjistruar
87,879 projekte të zgjidhura
4.8 nga 5 vlerësimi mesatar i ekspertëve tanë
226 512 Instalimet e aplikimit
Raporte gjeologjike

Keni nevojë për një shërbim në fushën e administrimit gjeologjik? Wilio do t'ju ndihmojë të gjeni ekspertë cilësorë për të vlerësuar sipërfaqen e ndërtesës dhe tokën, për të përgatitur një raport mbi përmbajtjen e tokës, për të vlerësuar praninë e ujërave nëntokësore. Çmimi i një studimi të përmbajtjes së tokës së një parcele ndërtimi zakonisht varet nga qëllimi i shërbimeve. Shiko më shumë informacion rreth shërbimeve: konsultime, tarifa administrative, llogaritje shtesë të ofruara nga një prej ekspertëve tanë të 21,154 në kategorinë e dhënë.

Shiko gjithashtu:Çmimet
32,802 profesionistë të regjistruar
87,879 projekte të zgjidhura
4.8 nga 5 vlerësimi mesatar i ekspertëve tanë
226 512 Instalimet e aplikimit
Informacion i dobishëmÇfarë duhet të dini
Administrata Gjeologjike Çështja e vlerësimit të hulumtimit ose sondazhit gjeologjik është blotting në zhvillimin e raportit relevant gjeologjik që mund të shërbejë për nevojat e investitorit për të përcaktuar dokumentet dhe kushtet fillestare për krijimin e ndërtesave, ndërtimin e ndërtesave të transportit dhe inxhinierisë, për të marrë informacion në përbërjen e koreve të tokës dhe ligjet e ndryshimeve të tyre. Dallimi midis anketës dhe hulumtimit të ndërhyrjes gjeologjike duhet të trajtohet në mënyrë të tillë që brenda hulumtimit gjeologjik të përcaktohet nga përbërja e kores së tokës dhe mënyra e ndryshimit të saj, qoftë në territorin e republikës sllovake, ose në nivelin e rajoneve, duke rezultuar në raporte tematike ose harta gjeologjike. Përkundrazi, studimi gjeologjik është një studim për të zbuluar ose konfirmuar kushinetat e mineraleve dhe sasinë e stoqeve të specifikuara. Ekziston edhe një studim hidrogeologjik i ujërave nëntokësore, duke përfshirë ujërat termale, pavarësisht nëse ato janë sasinë ose përbërjen dhe perspektivën e tyre. Por një studim gjeologjik inxhinierik për qëllime të planifikimit dhe dizajnit është gjithashtu i rëndësishëm, jo ​​vetëm për shkak të planifikimit të ndërtimit, por edhe për ndërhyrjen në stabilitetin e rrezikuar të territorit në të cilin ka ndërhyrë me aktivitetin njerëzor. Një aktivitet i rëndësishëm dhe interesant është gjithashtu verifikimi i kushteve për ndërtimin e magazinimit nëntokësor (p.sh. gazi, vaj, ...), përdorimi i energjisë gjeotermale, depozitat e mbetjeve radioaktive ose të tjera, duke bërë shpella në dispozicion, dispozitën dhe asgjësimin e veprave të vjetra të minierave. Për zhvillimin e raporteve gjeologjike, disa me metodat ose kombinimin e mëposhtëm: - Realizimi i shpimit dhe kryerja e punimeve të shpimit, - Ndërtimi, funksionimi ose përdorimi i të dhënave të informacionit nga objektet e matjes ose stacionet e vëzhgimit ose pajisjet e monitorimit - Punë laboratorike dhe punë gjeokimike, - Hartimi i hartave gjeologjike, - Marrja e raporteve gjeologjike. Përdorimi praktik i specialistëve gjeologjikë Shërbimet duhet të konsultohen paraprakisht. Kështu, për qëllimet e investitorit, është një punë përgatitore që duhet të paraprihet me një vendim për mënyrën e zgjidhjeve të projektit. Nëse është përgatitja e ndërtimit të ardhshëm të një ndërtese banimi ose ndërtesa të linjës (rrugë, autostradë, urë, tunel, produkt, ..), por edhe ndërhyrjet në territore që duhet të eliminohen, për shembull, ngadalësimet e peizazhit, përmbytjet dhe të tjera të padëshirueshme ndikimet natyrore në vendet e investitorëve të interesit. Para se të vlerësohet ndonjë faqe, është e nevojshme të njihet me dokumentet ekzistuese gjeologjike. Më pas vendosni të plotësoni informacionin nëse mungojnë. Kjo është, për shembull, për të realizuar puset ose hetimet, të cilat gjithashtu do të përcaktohen nga stabiliteti i kores së tokës në vendin në fjalë. Dendësia e stërvitjes, ose hetimet është një detaj i drejtpërdrejtë i informacionit gjeologjik me një fokus të veçantë në nivelin e stabilitetit të kores së tokës për të përcaktuar metodën më të përshtatshme të ndërtimit të një ndërtimi. Shkalla e sondazhit gjeologjik mund të ketë pasoja fatale për ndërtimin ose masat e realizuara për të mbrojtur territoret ose mjedisin. Metodat për kryerjen e një sondazhi inxhinierik-gjeologjik, ne mund t'i ndajmë ato sipas ndikimit në shkallën e dokumentacionit të projektit: - një sondazh orientimi, i cili, si një substrate bazë, mund të drejtojë investitorin në zgjidhjet teknike për ndërtimin nga pikëpamja e vlerësimit të mundësive dhe përshtatshmërisë për përdorimin e një lloj ndërtimi, - Anketa e detajuar, por kjo tashmë lejon përpunimin e dokumenteve dhe hartimin e krijimit optimal të ndërtimit. Megjithatë, është gjithashtu e rëndësishme për rezultatet e sondazhit të mëparshëm që plotësohen me mostra, shkëmbinj dhe ujë, por kryesisht analizat e tyre laboratorike të mbështetura nga testet në terren dhe matjet plotësuese, - Anketa plotësuese, kjo është kryesisht për shkak të detyrës së keqkuptimit dhe mospërputhjeve nga sondazhet e mëparshme dhe promovimin e zgjidhjeve të projektit, qoftë në fazën e zhvillimit të projektit, ose në fazën e zbatimit dhe nevojave të ndërhyrjes në këtë fushë, gjë që ndihmon në përmirësimin e dizajnit optimal për zgjidhjen e projektit. Për shkak të transparencës së zgjidhjeve teknike për vlerësimin gjeologjik të zgjidhjeve të ndërtimit, ne mund të tregojmë diçka nga detyrat thelbësore të sondazhit inxhinierik-gjeologjik të vendit të ardhshëm të ndërtimit. Këto zgjidhje dhe nevoja kanë një ndikim të rëndësishëm në procedurat e propozuara dhe mund t'i përmblidhen ato në pikat themelore të mëposhtme: - një vlerësim të qëndrueshëm të marrëdhënieve gjeomorfologjike, kontekstit të tyre dhe vlerësimit të aktiviteteve të ardhshme, - një studim i detajuar i përbërjes bazë të tokës, duke përfshirë analizën e nevojshme kimike, - Përcaktimi i kapacitetit të ngarkesës dhe kompresueshmëria e tokës tokësore dhe promovimi i matjeve fizike nga laboratorët, - një analizë e ndikimit të ujërave nëntokësore në sistemin e strukturës së propozuar, - Përcaktimi i metodës së punës së gërmimit në lidhje me procedurat teknologjike, por edhe përcaktimin e notës së bazës së ujit të naftës së tokës tokësore, e cila në fund të fundit është thelbësore për metodën e zbatimit të tyre dhe kështu me koston e ndërtimit për këtë pjesë të investimit, - një metodë për krijimin e strukturave në kushte gjeologjike të komplikuara, - E fundit por jo më pak e rëndësishme, vlerësimi i gjendjes së tokës tokësore nga perspektiva e përdorimit të mëtejshëm të inxhinierisë-gjeologjike. Raportet gjeomorfologjike mund të ndikojnë në thelb aktivitetin e planifikuar në territor. Në veçanti, mund të jetë forma dhe sipërfaqja e terrenit, rozhatina e saj, shpatet dhe prirjet, si dhe përdorshmëria ekzistuese e faqes. Forma dhe sipërfaqja e territorit mund të ndikojnë në vlerësimin e përdorshmërisë së faqes për ndërtimin e planifikuar dhe për këtë arsye analiza e marrëveshjes sipërfaqësore dhe formën e territorit kryhet në fillim të punës së eksplorimit. Sllovakia karakterizohet nga, në territorin e saj, ndodhin këto forma territoriale (reliefs): • Platformat, • Ngritja (lartësia, heqja e tokës) • luginat si të kundërta me lartësinë, • Format e ndryshme të pjerrëta, për shembull, dyqanet e pjerrëta (dyqane të pjerrëta të aluminit), silifunksionale (tokë alumini), thyer, peng, eolitike (mbulim spërkatje). Do të ishte e përshtatshme të ndalesh kur rruga gjeologjike e studimit të anketës bazë të anketës së tokës. Nëse propozojmë një model kompjuterik të spar-it bazë, respektivisht. Raportet e themelimit duhet të njohin shtresat individuale të tokës së themelimit, por jo vetëm, por edhe pronat e tyre. Në atë kohë, është e rëndësishme që ne të mund të krijojmë një profil master-gjeologjik të vlerësuar nga nëntoka dhe ne mund të krijojmë një model të llogaritjes që do të na lejojë të gatuajmë në kërkim të zgjidhjes optimale. Për të përcaktuar profilin gjeologjik unë do të përfitoj nga puna e mëposhtme e terrenit së pari: - Sondat e shpuar, - Protting Sondat, respektivisht. depërtim - Makineri ose hetime të shkruara me dorë dhe spares fondacionit, - Pllaka të ndryshme të eksplorimit dhe boshte në territorin e minuar Metoda e përzgjedhjes dhe përdorimit të terrenit është e lidhur me gjendjen e tanishme, më shumë ose më pak të komplikuar të situatës gjeomorfologjike në një rast të veçantë, por edhe nga kërkesat komplekse të objektit të themeluar, qoftë nga pikëpamja e volumit e hapësirës së ndërtuar, por edhe me shkallën e zgjidhjeve arkitekturore jo standarde që ata ndikojnë ndjeshëm në arkitekturën e peizazhit. Për kushtet praktike për përcaktimin e saktësisë, cilësia e punës gjeologjike duhet të konsiderohet si vijon: - Dendësia e sondave eksploruese, e cila varet nga kërkesat, për shembull, madhësia e objektit të planifikuar, por edhe kompleksiteti i kushteve gjeologjike të ndërtimit të ardhshëm, - Numri dhe vendosja e hetimit duhet të planifikohet në mënyrë që të jetë e mundur të bëhet karakteristikat e kushteve gjeologjike sa më saktë që të jetë e mundur dhe të përjashtojë çdo hoppers në zonë, - thellësia e ekzaminimit të kushteve gjeologjike varet drejtpërdrejt nga barra që duhet të transferojë themelet e ndërtesës. Kjo gjithashtu rezulton në dimensionet e fondacioneve ose kërkesat e tyre shtesë të përforcimit.